FINANCIRANJE GB - LEASING

FINANCIRANJE GB - LEASING

finančni leasing

Financiranje motornih koles

Potrebujete motorno kolo, pa za njegov nakup ni ravno najboljši čas? Finančni leasing je rešitev, ki vam hitro in preprosto zagotovi uporabo katere koli znamke ali modela po vaši izbiri.

Postopek

Smo hitri in učinkoviti. Izbira želenega vozila vam bo vzela še največ časa. Ko pa se zanj odločite, bo postopek izpeljan v petih korakih:

  1. pripravite potrebno dokumentacijo
  2. odobrimo finančni najem
  3. podpišemo pogodbo, plačate prvi polog
  4. premičnino lahko prevzamete
  5. registracija, tehnični pregled in zavarovanje

Dokumentacija

Zaposleni / Samozaposleni
izpolnjena vloga za financiranje
- zadnje tri plačilne liste (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, predložijo dohodninsko napoved za preteklo leto)
- kopija osebnega dokumenta
- kopija veljavnega vozniškega dovoljenja
- kopija kartice transakcijskega računa
- kopija davčne številke

Upokojenci
izpolnjena vloga za financiranje
- dokazilo ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnji mesec
- kopija osebnega dokumenta
- kopija veljavnega vozniškega dovoljenja
- kopija kartice osebnega računa
- kopija davčne številke

Kmetovalci
izpolnjena vloga za financiranje
- odločba o statusu kmeta
- kopija osebne izkaznice in davčna številka
- zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list
- kopija zadnjega katastrskega dohodka
- bančni izpis s prilivi in odlivi na računu za preteklih 12 mesecev

Poroki
izpolnjena vloga za financiranje
- če je porok (samo)zaposlena: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene
- če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence
- če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe