FINANCIRANJE SBERBANK

FINANCIRANJE SBERBANK

 FINANCIRANJE

 

 

 V sodelovanju z banko Sberbank vam ponujamo ugodno 

 in enostavno financiranje nakupa motorja ali dodatne oz. zaščitne opreme.

 

 

 

 

 

OBVESTILO!

 

dnem 9. 2. 2018 se spremenijo pogoji sklepanja potrošniških kreditov - HITRI MINI KREDIT, na podlagi Pogodbe o kreditnem posredovanju.

V petek, 26.1.2018 je bila v Uradnem listu objavljena tudi nova višina minimalne plače. Bruto plača po novem znaša 842,79 EUR, kar pomeni, da upoštevani priliv minimalne neto plače po novem znaša 638,42 EUR.

 

 

HITRI MINI KREDIT

Povečan znesek kredita iz 5.000 na 10.000 EUR:

 • skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih HITRIH MINI kreditov ne presega 10.000 EUR po posameznem kreditojemalcu (prej 5.000 EUR);
 • dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument), če je presežen kreditni limit v višini 5.000 EUR
 • ugotavljanje kreditne sposobnosti:

Zaposleni kreditojemalci, ki niso državljani Republike Slovenije:

 • stalno prebivališče morajo imeti v Republiki Sloveniji, hkrati morajo biti zaposleni pri delodajalcu s sedežem v RS najmanj za čas trajanja kredita; 
 • skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih HITRIH MINI kreditov ne sme presegati 5.000 EUR;
 • poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument);
 • seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini 700 EUR;
 • maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz HITRIH MINI kreditov je 20% priliva iz naslova plače in povračila stroškov v zvezi z delom, nakazanega na TRR s strani kreditojemalčevega delodajalca;
 • obvezni dokument je  tudi plačilna lista, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem oziroma predpreteklem mesecu in iz katere je razvidno nakazilo plače, s tem da mora biti s plačilne liste razvidno nakazilo plače na TRR.

Kreditojemalci, zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini:

 • so zaposleni pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države članice EU;
 • prejemajo plačo v EUR na TRR, odprt pri banki ali hranilnici s sedežem v RS;
 • seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini 700 EUR;
 • obvezni dokument je  tudi plačilna lista, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem oziroma predpreteklem mesecu in iz katere je razvidno nakazilo plače, s tem da mora biti s plačilne liste razvidno nakazilo plače na TRR.

 

 

Na voljo so še ostali paketi financiranja:

 

FINANCIRANJE OD 3.000 DO 7.500 EUR

 

 

FINANCIRANJE DO 10.000 EUR

 

 

 

FINANCIRANJE DO 15.000 EUR

 
 
 

hitri mini kredit

 
 
 

hitri mini kredit ta tuje drŽAVLJANE