1-2-3! Hitri kredit

1,2,3! Hitri kredit

 

GLAVNE PREDNOSTI:

 • brezplačna storitev,
 • hiter in enostaven način plačila blaga ali stoitve,
 • brez obiska banke,
 • ni stroškov v zvezi z izterjavo,
 • velja za komitente vseh bank,
 • s kreditom se lahko plača celotna vrednost kredita.

 

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • znesek kredita je od 250,00 EUR do 8.000,00 EUR,
 • odplačilna doba do 60 mesecev,
 • strošek odobritve kredita do 1,5% od zneska kredita (min.20,00 EUR, max. 50,00 EUR),
 • zavarovanje: plačilo zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav,
 • kredit se odplačuje s SEPA direktno obremenitvijo.
 • obrestna mera je fiksna in je dogovorjena v medsebojni Pogodbi o kreditnem posredovanju s trgovcem in Banko.

Katero dokumentacijo potrebuje kupec?

 • Osebni dokument in davčno številko,
 • bančno Maestro kartico,
 • zadnjo oz. predzadnjo plačilno listo ali pokojninski odrezek (zadnje obvestiloZPIZ-a pred odobritvijo kedita),
 • zadnji bančni izpisek.

Znesek za nakazilo na plačilni listi in znesek priliva na bančnem izpisku se morata ujemati.

Kdo lahko pridobi kredit?
Kredit je namenjen izključno fizičnim osebam, ki so:

 • državljani RS s stalnim bivališčem v Sloveniji, 
 • polnoletne zaposlene osebe ali upokojene osebe,
 • imetniki transakcijskega računa, odprtega v RS,
 • ob odobritvi kredita ni v postopku osebnega stečaja ali pred tem osebni stečaj zoper fizično osebo ni bil pravnomočno končan.

Višina priliva na bančnem izpisku in neto plače oz. pokojnine ne smeta biti manjša kot z zakonom določena minimalna plača. Banka odobri kredit na podlagi zgoraj navedenih pogojev in meril za določanje kreditne sposobnosti.


Z dnem 01.02.2018 se spremeni minimalna plača. Nov znesek minimalne neto plače znaša 638,42 EUR, kar je potrebno upoštevati pri odobravanju 1,2,3! Kreditov.


Financiranje

KREDIT DO 6 LET (z ali brez pologa)
Pogoji pridobitve kredita za REDNO ZAPOSLENE
Način zaposlitve

 • nedoločen čas
 • določen čas (najdaljši rok kreditiranja je 12 mesecev)

Sedež podjetja delodajalca mora biti v Sloveniji
Ime/naziv in naslov delodajalca
Zadnje tri plačilne liste
Zadnje tri izpiske iz TRR iz keterih so razvidni prilivi plač
Višina obroka lahko doseže največ:
- 1/3 povprečne neto plače v zadnjih treh mesecih, zmanjšane za odtegljaje v zadnjem mesecu, če povprečna neto mesečna plača ne presega 487,00 EUR
- 40% povprečne neto plače v zadnjih treh mesecih, zmanjšane za odtegljaje v zadnjem mesecu, če povprečna neto mesečna plača presega 487,00 EUR

Izkazan priliv iz naslova plače zmanjšan za obstoječe odtegljaje in obrok kredita ne sme biti nižji od vsakokrat določene minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. 

Pogoji pridobitve kredita za SAMOSTOJNE PODJETNIKE
- sedež dejavnosti v Sloveniji
- potrdilo o plačanem prispevku za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zadnjih 12 mesecev (neto zavarovalna osnova), ki ga izda, overi in oštevilči davčni urad
- potrdilo o plačanih davčnih obveznosti, ki ne sme biti starejše od 15 dni ob vložitvi zahtevka za kredit in 30 dni ob koncu črpanja kredita
- višina obroka lahko doseže največ 1/36 povprečne letne neto osnove, od katere kreditojemalec plačuje prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
- kredit se odobri prosilcu kot fizični osebi in ne dejavnosti

Pogoji pridobitve kredita za UPOKOJENCE
Zadnja dva originalna pokojninska odrezka
Zadnje tri izpiske iz TRR iz keterih so razvidni prilivi pokojnin
Izkazan priliv iz naslova pokojnine zmanjšan za obstoječe odtegljaje in obrok kredita ne sme biti nižji od vsakokrat določene minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost