"MISIJA OPRIJEM" DUNLOP

"MISIJA OPRIJEM" DUNLOP

Objavil Vomberger 08/05/2020 0 Komentar

mISIJA: OPRIJEM.

Kupite in montirajte komplet izbranih modelov Dunlopovih pnevmatik iz tukaj predstavljene ponudbe v času  med 1. majem 2020 in 31. junij 2020 pri prodajalcu, ki sodeluje v akciji in si s tem zagotovite 40€ povračila.

Preprosto se registrirajte in prijavite svoj nakup na spletni strani dunlopmotorewards.eu

*Podrobnejše informacije boste našli spodaj v " Pogojih in določilih akcije"

 

DUNLOPMOTOREWARDS.EU

 

 

IZBERITE MED NAJBOLJŠIMI DUNLOPOVIMI MODELI PNEVMATIK.

Dunlop Ime produkta GP Racer D212Dunlop Ime produkta SportSmart TTDunlop Ime produkta SportSmart Mk3

 

OGLEJTE SI SPLETNO STRAN GP RACER D212       OGLEJTE SI SPLETNO STRAN SPORTSMART TT        OGLEJTE SI SPLETNO STRAN SPORTSMART MK3

        Dunlop Ime produkta RoadSmart III   Dunlop Ime produkta MUTANT

               OGLEJTE SI SPLETNO STRAN ROADSMART III                                                OGLEJTE SI SPLETNO STRAN MUTANT

 

     Dunlop Ime produkta Trailmax Meridian   Dunlop Ime produkta American Elite

             OGLEJTE SI SPLETNO STRAN TRAILMAX MERIDIAN                             OGLEJTE SI SPLETNO STRAN AMERICAN ELITE

 

 

PRAVILA IN POGOJI PROMOCIJSKE AKCIJE Z NAZIVOM »MISIJA: OPRIJEM«

(V NADALJEVANJU »PRAVILA IN POGOJI«)

1. ČLEN SPLOŠNE DOLOČBE

1. Promocijska akcija »MISIJA: OPRIJEM« (v nadaljevanju »promocija«) je promocijska akcija, ki jo je razvila in jo izvaja družba Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., s sedežem na naslovu Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg, registrirana v poslovnem registru Luksemburga pod številko B71.219 (v nadaljevanju »organizator«). Namen in cilj akcije je povečati prodajo motociklističnih pnevmatik Dunlop z dezeni, navedenimi v Prilogi 1 k tem pravilom in pogojem (v nadaljevanju »pnevmatike«).

2. Izvajanje promocije upravlja in podpira družba PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o., s sedežem v Varšavi, na naslovu ul. Jankowska 10 (02-129 Varšava, Poljska), ki je vpisana v poljski poslovni register pri Okrožnem sodišču v Varšavi, na komercialnem oddelku XII nacionalnega sodnega registra, pod številko 0000004049 (v nadaljevanju »upravitelj«).

3. Promocija je namenjena nagrajevanju udeležencev, ki izpolnjujejo vse pogoje, navedene v nadaljevanju, za nakup moto pnevmatik skupaj s pripadajočo montažo, v času trajanja promocije in neposredno od prodajnih mest, navedenih v Prilogi 2 k tem pravilom in pogojem (v nadaljevanju »partnerji« ali posamezno »partner«).

4. Pravila in pogoji so objavljeni tudi na uradni spletni strani promocijske akcije in sicer na naslovu: www.dunlopmotorewards.eu (v nadaljevanju »spletna stran«) v celotnem času trajanja promocije.

5. Ta promocija ni in se v nobenem primeru ne sme obravnavati kot igra na srečo.

 

2. ČLEN POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJI

1. a) Promocija je namenjena samo in izključno potrošnikom (npr. posameznikom, ki kupijo pnevmatike ter pripadajočo montažo, in sicer izven svoje poklicne ali poslovne aktivnosti), ki prebivajo v Sloveniji, se strinjajo s pogoji uporabe spletne strani v postopku registracije na spletni strani; in

1. b) se pravilno registrirajo na spletni strani ter opravijo nakup pnevmatik vključno s pripadajočo montažo v skladu s 4. členom teh pravil in pogojev; v nadaljevanju »udeleženci« ali posamezno »udeleženec«.

1. V promociji ne sme sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani njihovih družin in zaposleni drugih subjektov, ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju promocije organizatorja, prav tako ne osebe, ki so v stalnem poslovnem razmerju s takim subjektom.

2. V promociji prav tako ne smejo sodelovati podjetja ali posamezniki, ki nabavijo pnevmatike s pripadajočo montažo v okviru lastne poklicne ali poslovne aktivnosti.

3. Organizator si pridržuje pravico, da iz promocije izključi udeleženca, ki bi kršil določila teh pravil in pogojev, kakor tudi če pride s strani udeleženca do izvajanja aktivnosti, ki bi škodile ali ogrozile dobro ime organizatorja, njegov ugled ali interese. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da iz promocije izključi udeleženca, ki bi za sodelovanje uporabljal nepopolne ali lažne naslove, imena ali dokazilo o nakupu. V takem primeru izključeni udeleženec nima nobene pravice do prejema kakršne koli nagrade. Če so izključeni udeleženci že prejeli nagrado, si organizator pridržuje pravico, da neposredno od takih udeležencev zahteva povračilo prejete nagrade oz. njene vrednosti.

 

3. ČLEN TRAJANJE PROMOCIJE

1. Promocija se začne s 01.05.2020 in traja do 30.06.2020 (v nadaljevanju »trajanje promocije«), kar pomeni, da se nagrade podeljujejo samo za nakup pnevmatik in pripadajoče montaže v omenjenem obdobju in za udeležence, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje.

2. Za namene promocije se kot datum nakupa in montaže pnevmatik šteje datum na računih, ki jih udeleženec naloži na spletno stran in s čimer potrdi nakup in montažo takih pnevmatik.

 

4. ČLEN POTEK PROMOCIJE

1. Organizator se zavezuje, da bo nagradil udeleženca, ki izpolnjuje vse pogoje v teh pravilih in pogojih za nakup in montažo moto pnevmatik v času trajanja promocije, neposredno od katerega koli izbranega partnerja, pod pogojem, da sta omenjeni nakup in montaža pravilno registrirana na spletni strani, najpozneje do 31.07.2020, in v skladu z 2. točko spodaj ter da bo tak nakup potrdil upravitelj.

2. Da udeleženec dobi nagrado, mora na spletni strani registrirati nakup in montažo kompleta pnevmatik, ki jih vključuje ta promocija in mora posredovati – v kolikor še ni med postopkom registracije na spletni strani – številko svojega bančnega računa vključno z ustreznimi podatki (oznaka IBAN in SWIFT/BIC). V postopku registracije in dokazovanja nakupa morajo udeleženci na spletno stran naložiti jasno skenirana dokazila ali fotografije računov ali potrdil o nakupu, ki dokazujejo nakup pnevmatik in pripadajoče montaže neposredno pri izbranih partnerjih in v času trajanja promocije (vključno s podatki o dezenu pnevmatik, količini kupljenih pnevmatik, tipom in letom izdelave motocikla s takimi pnevmatikami).

3. Upravitelj mora potrditi in odobriti vse take naložene skenirane račune ali potrdila o nakupu. Upravitelj se zavezuje, da ne bo razkril nobenih poslovno občutljivih podatkov o udeležencih organizatorju ali njegovim povezanim družbam (predvsem podatkov o cenah kupljenih izdelkov ali montaže).

4. Organizator si pridržuje pravico, da ne nagradi udeleženca, ki ni pravilno registriral nakupa pnevmatik in montaže na spletni strani vključno z vsemi ostalimi potrebnimi informacijami do 31.07.2020, ali drugega udeleženca, ki je kupljene pnevmatike po registraciji na spletni strani vrnil partnerju.

5. Ob upoštevanju omejitev v 6. točki spodaj bodo udeleženci, ki so kupili pnevmatike s pripadajočo montažo pnevmatik pri izbranih partnerjih in v času trajanja promocije, in so pravilno registrirali tak nakup in montažo na spletni strani v predvidenem obdobju, prejeli €40 za en komplet pnevmatik (sprednja in zadnja pnevmatika z istim dezenom), ki so bile pravilno registrirane na spletni strani in jih je odobril upravitelj v postopku preverjanja (v nadaljevanju »nagrada«).

6. Vsak udeleženec lahko v času trajanja promocije pridobi samo eno nagrado.

 

5. ČLEN RAZGLASITEV REZULTATOV PROMOCIJE IN IZPLAČILO NAGRADE

1. Upravitelj bo vse postopke preverjanja prejetih dokazil in ugotavljanja meril upravičenosti udeležencev do prejema nagrade končal najpozneje do 15.08.2020.

2. Vsi udeleženci bodo v roku 14 dni od postopka preverjanja iz 1 točke zgoraj obveščeni o rezultatu promocije, ki ga bodo prejeli z elektronskim sporočilom na svoj elektronski naslov, ki so ga navedli v postopku registracije na spletni strani.

3. Upravitelj bo nagrade izplačal neposredno udeležencem, najkasneje v roku 40 dni od zaključenega procesa preverjanja dokazil, navedenega v 1. točki zgoraj. Nagrade bodo nakazane neposredno na posredovani bančni račun udeleženca, ki ga je ta navedel v postopku registracije na spletni strani.

 

6. ČLEN PRITOŽBE

1. Udeleženci imajo pravico do pritožbe glede promocije.

2. Udeleženci morajo vse morebitne pritožbe posredovati neposredno organizatorju, v pisni obliki s priporočeno pošto, preko kurirja ali z elektronsko pošto, v roku 30 dni od dneva prejema podatkov o kakršnih koli nepravilnostih v zvezi s promocijo. Vse morebitne pritožbe, ki bodo prispele po tem roku, bo organizator zavrgel kot brezpredmetne. Pritožbe naj vsi udeleženci po kurirju ali s priporočeno pošto pošljejo na naslednji naslov organizatorja: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg. Pritožbe v obliki elektronske pošte naj vsi udeleženci pošljejo na naslednji elektronski naslov organizatorja: contact@dunlopmotorewards.eu.

3. Organizator sam se bo odločil o upravičenosti ali zavrnitvi prejete pritožbe in bo udeleženca o svoji končni odločitvi obvestil najpozneje v roku 30 dni od prejema pritožbe.

4. Z izjemo določbe v 2. točki zgoraj, vsaka druga komunikacija med udeleženci, upraviteljem in organizatorjem poteka preko spletne strani ali v obliki korespondence po elektronski pošti na naslov upravitelja: dunlopmototeam@product.pl ali naslov organizatorja: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

7. ČLEN OSEBNI PODATKI UDELEŽENCEV

1. Organizatorja se smatra kot upravljalca osebnih podatkov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih posredujejo udeleženci promocije.

2. Udeleženci imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in popravkov, tako da se obrnejo na privacy@mygoodyear.eu. Posredovani osebni podatki se bodo obdelovali samo za namene izvajanja promocije ter izplačila nagrad. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, ampak obvezno za sodelovanje v promociji.

 

8. ČLEN KONČNE DOLOČBE

1. Ta pravila in pogoji so zavezujoči za vse stranke, ki sodelujejo v tej promociji. Pravila in pogoji določajo načela promocije, kriterije za upravičenost do sodelovanja v promociji, pravice in obveznosti organizatorja, upravitelja in udeležencev.

 

PRILOGA 1 K PRAVILOM IN POGOJEM PROMOCIJSKE AKCIJE »MISIJA: OPRIJEM«

SEZNAM PNEVMATIK ZA MOTOCIKLE, ZA KATERIH NAKUP IN PRIPADAJOČO MONTAŽO BOSTE NAGRAJENI V OKVIRU PROMOCIJE »MISIJA: OPRIJEM«:

1. Roadsmart III

2. Sportsmart MK3

3. Sportsmart TT

4. Trailmax Meridian

5. Mutant

6. American Elite

7. D212 GP Racer